Asukkaan kriteerit

Lähtökohtana on oma motivaatio kuntoutumiseen sekä palvelukodin arvojen ja toimintaperiaatteiden hyväksyminen.

Tavoitteena on demokraattinen yhteisö, jossa:

 • Asukkaalla on selvät oikeudet ja velvollisuudet
 • Asukkaalla on alustavia valmiuksia asua pienessä yhteisössä
 • Tehdään ryhmätyötä
 • Ollaan itsenäisiä
 • Arvostetaan luovuutta, kykyä kasvaa ja muuttua
 • Löytyy keinoja löytää vahvuuksia ja tukea heikkouksia
 • Asiakkaan terveydenasteen on oltava riittävän hyvä, oma lääkehoito hyväksytty
 • Yhdessä onnistumisen tavoite
 • Edellytyksenä tutustumiskäynti palvelukotiin

Asukkaan oikeuden ja velvollisuudet

Oikeus hyvään kohteluun

 • Hyvä kohtelu ja huolenpito / hoiva ilman syrjintää
 • Ihmisarvon, vakaumuksen ja yksityisyyden kunnioitus
 • Asukkaan toivomukset, mielipiteet, edut ja tarpeet sekä oma äidinkieli ja kulttuuritausta huomioidaan

Tiedonsaantioikeus

 • Ymmärrettävä tieto, vaihtoehtojen ja niiden merkitysten esiintuominen

Tiedon tarkistusoikeus

 • Kirjallinen sopimus palvelun järjestämisestä

Kuntoutussuunnitelma

 • Suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asukkaan / asianedustajan kanssa.

Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen

 • Asukkaan etu ensisijaisesti huomioitava tahdosta riippumattomissa päätöksissä, edunvalvoja

Tietojenantovelvollisuus

 • Asukkaalle itselleen tai hänen edustajalleen
Scroll to top