Kulku Kimppakotiin

Kulku Kimppakotiin jakaantuu suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheeseen.

A. Suunnitteluvaihe:

Laitos – psykiatriset hoitolaitokset, terveyskeskus, kotihoito

 • Terapiakeskukset
 • Työryhmän käsittely
 • Työryhmän osallistujat:
  - Sosiaalityöntekijä
  - Psykiatri
  - Asiantuntijahoitaja
  - Asiakas
  - Omahoitaja
  - Kimppakodin edustaja

Taloon tutusminen

 • Esittely: tilat ja henkilökunta, asukasopas, omavalvontakansio
 • Sovitusti muiden asiakkaiden esittely

B. Toteutusvaihe:

Toimintaa ohjaavat pyrkimys normaaliuteen, yhteisöllisyys, joustavuus ja avoimuus, sekä yksilöllisyys ja jatkuvuus.

Kuntotussuunnitelman teko + RAI-arvio asiakkaan omasta kuntayhtymästä

 • Asiakas, omahoitaja, terapiayksikön edustaja ja omainen, mikäli asiakas haluaa
 • Tavoitteiden asettelu, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, vahvuudet, ongelmat, sosiaaliset taidot
 • Erityistarpeet
  - Jokapäiväiset
  - Suunnitelma terapiakeskuskäynneistä, intervalleista sekä muista sairaalakäynneistä
  - Tiedonkulku

Virallisten asioiden hoito

 • Asukkaan sosiaaliturvaan liittyvät asiat:
  - vuokrasopimus
  - muuttoilmoitus
  - eläkkeensaajan hoitotuki; lääkärin c-lausunto
  - asumistuki
  - apteekkiin valtakirja lääkkeiden hankkimiseksi
  - palvelu- ja tukiasumismaksu

Oma reviiri = tila, tarvikkeet (henkilökohtaisuus, raha yms.)

Arjen kuvaus (Katso Asukasopas tai Perehdytyskansio)

Vastuualueet tai muu työ, riippumattomuuden lisääntyminen

Me-henki yhteisössä, ystävät, omaiset jne.

Vapaa-ajan sisältö

Tulevaisuuden suunnitelmat

Avotyö

C. Arviointivaihe

Arviointia tapahtuu päivittäin sekä suullisen palautteen että omahoitajakeskustelujen muodossa. Keskusteluissa ja neuvotteluissa arviointipohjana on kuntoutussuunnitelma. Arviointijakson aikana kuntoutuksen etenemistä seurataan ja arvioidaan kuukausittain, pitkäaikaiskuntoutujien kohdalla puolen vuoden tai vuoden väliajoin.

Asukastyytyväisyyskyselyt tehdään ulkopuolisen avustamana kahden vuoden välein, yhteistyökumppaneille 3 vuoden välein. Asukkaat voivat antaa palautetta ja esittää ideoita käytössä olevan palaute- ja aloitelaatikon kautta. Palautteet ja ideat käydään läpi yhteisökokouksissa. Saadun palautteen perusteella pyrimme vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja kehittämään toimintaamme.

D. Muistutusmenettely

Kimppakodin laatukäsikirjaan on koottu ohjeistus asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Asukas voi ottaa tarvittaessa yhteyttä sosiaaliasiamieheen. Sievin kunnassa sosiaaliasiamiehenä toimii Merja Kalapudas-Takalo. Hän auttaa ja opastaa puolueettomasti ongelmien ratkaisemisessa.

Scroll to top