Sievin Kimppakoti Oy:n palvelulinjat ovat:

  • Arviointijakso 3 kk
  • Tehostettu palveluasuminen
  • Tuki- / harjaantumisasukas
  • Kotiin annettava tuki
  • Päiväkävijä
  • Intervallijakso

Jokainen asukas voidaan määritellä tiettyjen kriteerien perusteella kuuluvaksi johonkin näistä palvelulinjoista. Yhteistä heille on kulkulinjan samankaltaisuus.

 

Arviointijakso 3 kk

Kimppakodille tullaan tehostetulle puolelle, jossa arviointijakso alkaa. Arviointijakson aikana tarkentuu asukkaan hoidon tarve, eli jatkuuko kuntoutuminen tehostetulla puolella, tukiasunnossa vaiko tuetusti omassa asunnossa.   Joissakin tapauksissa kyseeseen voi tulla myös toisen palveluntuottajan yksikkö tai laitos.

Tehostettu palveluasuminen (pitkäaikainen asukas)

Palvelukoti on pitkäaikaisen asukkaan koti, jossa hänen kuntoutumistaan edistetään ja tuetaan henkilökohtaisen kuntoutussunnitelman mukaisesti. Muut tarpeelliset palvelut, kuten esim. mielenterveyspalvelut ja muut terveyspalvelut, järjestetään palvelukodilta käsin. Pitkäaikaisen asukkaan tavoitteiden asettelu on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Tehostetun palveluasumisen periaatteena on yhteisöllisyys ja yksilöllisyyden kunnioittaminen. Kuntoutujan omat tarpeet, toiveet ja elämäntarina otetaan huomioon, ja hänen oma-aloitteisuuttaan vahvistetaan. Ohjaaja on paikalla ympäri vuorokauden.

Hoitojaksolle tullessa on kahden viikon tutustumisaika (sisältyy 3 kk:n arviointijaksoon), jonka aikana punnitaan molemminpuolinen soveltuvuus sekä tutustutaan Sievin Kimppakodin tiloihin, toimintaan ja henkilökuntaan. Jokaiselle asukkaalle valitaan omahoitaja ja hänelle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jossa on mukana fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntouttaminen. PPKY Kallion kautta tehdään RAI-arvio puolivuosittain sekä kuntoutussuunnitelman tarkistaminen / päivittäminen tarpeen mukaan, esim. puolen vuoden tai vuoden välein.

Kuntoutumista arvioidaan päivittäin omahoitajakeskusteluissa sekä suullisen palautteen kautta. Kuntoutuja on mukana Kimppakodin arkipäivän askareissa;  mm. pyykkihuollossa, siivouksessa, hygieniasta huolehtimisessa, asioinneissa kodin ulkopuolella jne., oman kuntoutussuunnitelmansa mukaisesti. Kuntoutuja osallistuu myös Kimppakodin järjestämiin viriketuokioihin ja retkiin. Kuntoutumisen edetessä siirrytään harjaantumisasuntoon.

Tukiasuntoasukas / harjaantumisasukas

Kimppakoti omistaa rivitalon, jossa asukkailla on kahden hengen soluasuntoja. Rivitalon päädyssä on yhteistilat, joissa tuki- / harjaantumisasukkaat käyvät syömässä. Lääkkeet jaetaan ja annetaan samassa tilassa.

Tuki- / harjaantumisasukkaat harjoittelevat itsenäistä vastuunottoa omasta elämästään. Harjaantumisasunnossa harjoitellaan mm. arkiaskareiden toteuttamista ohjaajan tukemana. Arkeen kuuluu mm. lääkehoidosta, asunnon siisteydestä, kauppa-asioinneista, lääkärikäynneistä sekä laboratoriokontrolleista huolehtiminen.

Tuki- / harjaantumisasuntoasukkaiden tavoitteet on kirjattu kuntoutussunnitelmaan ja viikko-ohjelma on tukena. Kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma sekä tehdään Rai-arvio puolivuosittain.

Harjaantumisasunnosta siirrytään itsenäiseen elämään esim. kunnan vuokra-asuntoon. Kimppakoti tarjoaa kuntoutujalle päiväkäyntimahdollisuutta sekä tarvittaessa kotikäyntejä kuntoutujan luona. Näiden sisältämät palvelut sovitaan yksilöllisesti.

Kotiin annettava tuki

Kimppakodin ohjaaja käy sovitusti kuntoutujan kotona. Käynnit sisältävät keskustelua, kodin- ja henkilökohtaisen hygenian opastusta ja ohjausta sekä viikkosuunnittelua, johon sisältyy esim. ruoka- ja kauppa-asiat. Käynneillä kartoitetaan myös sosiaalista verkostoa ja käydään läpi niitä asioita, jotka kuntoutuja kokee tarpeelliseksi. Kuntoutussuunnitelma ja viikko-ohjelma ovat tukena.

Päiväkävijä

Omissa asunnoissaan asuville kuntoutujille tarjotaan keskustelu-, ateria-, pyykki-, henkilökohtaisen hygienian ym. palvelua Kimppakodin tiloissa.

Intervalliasukas

Intervallin kesto vaihtelee päivästä kuukauteen. Palvelua käyttävät ensisijaisesti avohuollon asukkaat päivittäisten tavoitteidensa selvittämiseen. Lisäksi omaishoitajat tarvitsevat eri tilanteissa (esim. loma, vapaapäivä, sairaus) hoidettavalleen lyhytaikaista asumispalvelua täysihoidolla. Sijoitus tapahtuu yleensä lyhyellä varoitusajalla. Tavoitteet määräytyvät lyhyen oleskelun mukaisesti ja ne on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan.

Scroll to top